Gặp Gỡ Thế Giới: Hội Chợ Thương Mại Về Thang Máy và Phụ Kiện (Meet The World Interlift) 2017

October 17 - 20, 2017

Địa điểm: Đức
Địa điểm tổ chức: Messe Augsburg

Trang web của sự kiện: http://www.interlift.de/en/exhibitors.html

SKF logo