Triển Lãm Thế Giới Mô Tô Thể Thao Chuyên Nghiệp Cologne

November 09 - 11, 2016

Địa điểm: Đức
Địa điểm tổ chức: Messeplatz 1, 50679 Cologne,
North Rhine-Westphalia 

Trang web của sự kiện: http://www.tradefairdates.com/Professional-MotorSport-World-Expo-M3748/Cologne.html

SKF logo