SKF lập Kỉ Lục Thế Giới mới

SKF, Gothia Cup và công viên giải trí Liseberg tại Gothenburg, Thụy Điển đã lập Kỉ Lục Thế Giới Guinness mới là có Nhiều Quốc Tịch nhất bao gồm 72 quốc gia khác nhau tham gia cùng trên vòng đu quay Liseberg.
SKF logo