Gamesa có mặt tại địa phương

Công ty con tại Ấn Độ của công ty năng lượng gió toàn cầu Gamesa Group muốn mở rộng cơ sở cung cấp tại địa phương của mình. Kế hoạch rất phù hợp với việc mở rộng mới đây của SKF tại Ấn Độ.
SKF logo