Tiết kiệm năng lượng tại thành Manchester của phương Đông

Nhà sản xuất máy in vải Indian Textile Engineers giúp khách hàng của mình giảm lượng tiêu thụ năng lượng bằng cách sử dụng cơ cấu dẫn hướng tịnh tiến bằng điện CASM của SKF.
SKF logo