Cải tiến không ngừng mang lại sự sống còn trong những thời điểm khó khăn

Công ty thép của Trung Quốc Rizhao Steel trở lại đầu tư mạnh mẽ thông qua một hợp đồng IMS của SKF.

SKF logo