Nhỏ gọn đồng nghĩa với đẹp

Maruti-Suzuki mở rộng sản xuất xe hơi loại nhỏ tại Ấn Độ. Nhà sản xuất xe hơi số một Ấn Độ hợp tác với SKF liên tục tìm kiếm các giải pháp mới và tốt hơn.

SKF logo