Thúc đẩy thay đổi tại Trung Quốc

Nhà sản xuất xe tải của Trung Quốc CNHTC dẫn đường cho việc thay đổi trọng tâm từ mức giá xe tải sang tổng chi phí sở hữu, sản xuất các loại xe nhẹ hơn và chạy được lâu hơn.
SKF logo