Đưa việc tái chế vòng bi lên cấp độ mới

Baosteel muốn trở thành một công ty thép xanh, và ISC, trung tâm tái sản xuất vòng bi và liên doanh với SKF, là một bước quan trọng trong định hướng đó. Một vòng bi được tái chế cần ít hơn đến 90 phần trăm năng lượng so với sản xuất một vòng bi mới, và SKF và Baosteel hiện đang mở rộng mối quan hệ hợp tác 5 năm của mình trong đó ISC đóng một vai trò quan trọng
SKF logo