SKF ra mắt những phát minh mới tại Hannover

Công nghệ SKF Insight™ đã được ra mắt tại Hannover, hãy xem các đoạn phim dưới đây
  • Lắng nghe Chủ Tịch kiêm Tổng Giám Đốc Điều Hành SKF, Tom Johnstone trong cuộc phỏng vấn đặc biệt này.
  • Hãy nghe xem Tiến sĩ Alan Begg nói gì về cách SKF Insight™ sẽ thay đổi cách tiến hành việc theo dõi tình trạng hoạt động máy móc.
  • Khám phá toàn bộ về SKF Insight™
Thông tin về hai phát minh mới khác: Truy cập vào www.skfreleasethepower.com để xem tất cả các phát minh mới !


SKF logo