Tưởng nhớ Neil Armstrong

SKF chào đón người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, Neil Armstrong. Vào năm 2007, chúng tôi vinh dự được chào đón ông Armstrong tới nói chuyện tại hội nghị kỉ niệm một trăm năm thành lập của chúng tôi, và cũng là lễ kỉ niệm 50 năm lịch sử khám phá không gian. Neil Armstrong qua đời ngày 25 tháng 8.
SKF logo