Thông báo thay đổi tổng số phiếu bầu tại AB SKF

2013 tháng tám 30, 10:00 CEST

Gothenburg 30 tháng 8 năm 2013: Do chuyển đổi cổ phần từ sê-ri A thành sê-ri B theo Điều Lệ Thành Lập của công ty, SKF AB xác nhận thông tin sau đây. Vào ngày 30 tháng 8, vốn cổ phần của công ty lên đến 1,138,377,670 SEK và tổng số cổ phần lên đến 39,185,300 cổ phần sê-ri A và 416,165,768 cổ phần sê-ri B. Số phiếu bầu trong công ty lên đến 80,801,877. SKF AB không nắm giữ bất ký cổ phiếu nào của chính mình.

Aktiebolaget SKF
(publ)


AB SKF được yêu cầu phải tiết lộ thông tin cung cấp ở đây theo quy định của Luật Thị Trường Chứng Khoán và/hoặc Luật Thương mại Tài Chính. Thông tin được nộp lên để công bố lúc 10h00 ngày 30 tháng 8 năm 2013.


Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Đường Dây Nóng: +46 31 337 2400
Quan Hệ Báo Chí: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Quan Hệ với Nhà Đầu Tư: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF là nhà cung cấp hàng đầu thế giới các sản phẩm vòng bi, phớt chặn dầu, cơ điện tử, hệ thống bôi trơn và các dịch vụ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, các dịch vụ bảo trì và kiểm tra độ tin cậy máy móc, tư vấn kỹ thuật và đào tạo. SKF có mặt tại hơn 130 quốc gia và có khoảng 15.000 cửa hàng đại lý trên khắp thế giới. Doanh số hàng năm vào năm 2012 là 64 tỉ 575 triệu SEK và số lượng nhân viên là 46.775 người. www.skf.com 

® SKF là thương hiệu đã được đăng ký của Tập Đoàn SKF.
™ BeyondZero là thương hiệu của Tập Đoàn SKF.


SKF logo