Báo Cáo Hàng Năm của SKF năm 2013 – Hoạt động tài chính, môi trường và xã hội

2014 tháng ba 05, 13:00 CET

Gothenburg, ngày 5 tháng 3 năm 2014:

Báo Cáo Hàng Năm của SKF năm 2013 – Hoạt động tài chính, môi trường và xã hội hiện có trên www.skf.com.

Báo cáo này cung cấp định dạng tích hợp đầy đủ về các hoạt động tài chính, môi trường và xã hội của Tập Đoàn SKF. Phiên bản in sẽ có từ ngày 17 tháng 3.


Aktiebolaget SKF
(publ)


Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Đường Dây Truyền Thông Nóng: +46 31 337 2400
Quan Hệ Báo Chí: Rebecca Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Quan Hệ Với Nhà Đầu Tư: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm vòng bi, phớt chặn dầu, cơ điện tử, hệ thống bôi trơn và các dịch vụ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, các dịch vụ bảo trì và kiểm tra độ tin cậy của thiết bị, tư vấn kỹ thuật và đào tạo. SKF có mặt tại hơn 130 quốc gia và có khoảng 15.000 địa điểm nhà phân phối trên khắp thế giới. Doanh số hàng năm của năm 2013 là 63.597 triệu SEK và số nhân viên là 48.401 người. www.skf.com

® SKF là thương hiệu đã được đăng ký của Tập Đoàn SKF.

SKF logo