SKF bổ nhiệm Giám Đốc Quan Hệ Truyền Thông và Báo Chí mới

2014 tháng tám 13, 10:00 CEST

Gothenburg, Thụy Điển, ngày 13 tháng 8 năm 2014: Ông Theo Kjellberg đã được bổ nhiệm chức Giám Đốc Quan Hệ Truyền Thông và Báo Chí của Tập Đoàn SKF, bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 năm 2014.
Thời gian vừa qua ông làm việc cho công ty Mölnlycke Health Care với chức danh Giám Đốc Quan Hệ Truyền Thông và Báo Chí.
Ông Theo Kjellberg sẽ làm việc tại trụ sở chính của Tập Đoàn SKF ở Gothenburg và báo cáo cho Ông Ingalill Östman, Phó Chủ Tịch Cấp Cao phụ trách mảng Truyền Thông & Quan Hệ Chính Phủ của Tập Đoàn SKF.

Aktiebolaget SKF
(ấn phẩm)Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Đường Dây Nóng Truyền Thông: +46 31 337 2400
Quan Hệ Báo Chí: Ingalill Östman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com
Quan Hệ với Nhà Đầu Tư: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comSKF là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm vòng bi, phớt chặn dầu, cơ điện tử, hệ thống bôi trơn và các dịch vụ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, các dịch vụ bảo trì và kiểm tra độ tin cậy của thiết bị, tư vấn kỹ thuật và chuyển giao kiến thức kỹ thuật. SKF có mặt tại hơn 130 quốc gia và có khoảng 15.000 địa điểm nhà phân phối trên khắp thế giới. Doanh số hàng năm của năm 2013 là 63.597 triệu SEK và số nhân viên là 48.401 người. www.skf.com

® SKF là thương hiệu đã được đăng ký của Tập Đoàn SKF.

SKF logo