Cập nhật về việc chuyển đổi Giám Đốc Tài Chính (CFO)

2015 tháng tư 22, 08:30 CEST

Gothenburg, ngày 22 tháng 4 năm 2015: SKF vừa công bố Ông Christian Johansson sẽ bắt đầu vai trò Phó Chủ Tịch Cấp Cao kiêm CFO của AB SKF vào ngày 15 tháng 6 năm 2015.

Như đã được thông báo trước đó, Phó Chủ Tịch Điều Hành kiêm CFO hiện tại của Tập Đoàn, Ông Henrik Lange, đã từ nhiệm để trở thành Tổng Giám Đốc Điều Hành (CEO) của Gunnebo AB. Ông Henrik sẽ rời khỏi SKF từ ngày 31 tháng 5 năm 2015.

Aktiebolaget SKF
(ấn phẩm)

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Đường Dây Nóng Truyền Thông: +46 31 337 2400
Quan Hệ Báo Chí: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776 576; theo.kjellberg@skf.com
Quan Hệ Với Nhà Đầu Tư: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm vòng bi, phớt chặn dầu, cơ điện tử, hệ thống bôi trơn và các dịch vụ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, các dịch vụ bảo trì và kiểm tra độ tin cậy của thiết bị, tư vấn kỹ thuật và chuyển giao kiến thức kỹ thuật. SKF có mặt tại hơn 130 quốc gia và có khoảng 15.000 địa điểm nhà phân phối trên khắp thế giới. Doanh số hàng năm của năm 2014 là 70 975 triệu SEK và số nhân viên là 48 593 người. www.skf.com 

® SKF là thương hiệu đã được đăng ký của Tập Đoàn SKF.

Tải về bộ ấn phẩm

Thông cáo báo chí (PDF) (42.3 KB)

SKF logo