Henrik Lange từ chức Phó Chủ Tịch Điều Hành và Giám Đốc Tài Chính (CFO)

2015 tháng một 19, 08:00 CET

Gothenburg, ngày 19 tháng 1 năm 2015: Henrik Lange, hiện là Phó Chủ Tịch Điều Hành và Giám Đốc Tài Chính (CFO) của AB SKF, sẽ rời Tập Đoàn để trở thành Tổng Giám Đốc Điều Hành (CEO) của Gunnebo AB.

Việc tìm kiếm người kế nhiệm của ông đã bắt đầu và người thay thế sẽ được công bố trong thời gian tới. Henrik Lange sẽ tiếp tục vai trò hiện tại của mình, hỗ trợ việc bàn giao cho người kế nhiệm ông, chậm nhất là tháng 7 năm 2015.

Aktiebolaget SKF
(ấn phẩm)

Tải về bộ ấn phẩm

Bản phát hành đầy đủ ở dạng pdf (103 KB)

SKF logo