Sự hợp tác với các trường đại học giúp thúc đẩy ngành công nghiệp phát triển

 • Câu chuyện

  2016 tháng chín 29, 10:00 CEST

  Dự án hợp tác giữa SKF, Đại học Chalmers và Ericsson sẽ giúp đặt nền móng thiết thực cho ‘Ngành công nghiệp 4.0’ trong khi vẫn chứng minh được tầm quan trọng của hợp tác trường đại học-ngành công nghiệp.

  Đối với người ngoài cuộc, sự hợp tác giữa ngành công nghiệp và học viện/trường đại học tỏ ra đơn giản và một chiều: công ty gặp vấn đề, sau đó trả tiền cho trường đại học để xử lý vấn đề đó bằng chuyên môn. Tuy nhiên trong thực tế, mối quan hệ tương tác này sâu sắc hơn rất nhiều – bao gồm cả đào tạo, tuyển dụng, xây dựng thương hiệu và các lợi ích chung khác.

  “Nhờ làm việc với các trường đại học, chúng tôi tiếp cận được năng lực và kiến thức của họ, những điều chúng tôi sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có được,” theo lời Martin Friis, Quản lý Dự án tại SKF, với một nhiệm vụ đặc biệt để xúc tiến mối liên kết với đối tác bên ngoài thông qua các dự án Nghiên cứu và Phát triển được tài trợ.

  Trong khi sứ mệnh của một trường đại học là đem lại kiến thức liên quan đến xã hội, thì sứ mệnh của ngành công nghiệp là nâng cao tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của mình. Để có thể hợp tác thỏa đáng, điều cốt yếu là phải hiểu rõ cả hai thế giới. Mọi sự hợp tác phải luôn đôi bên cùng có lợi, nếu không nó sẽ không thể tồn tại.

  SKF thực hiện nhiều hợp tác Nghiên cứu và Phát triển với các trường đại học trên khắp thế giới. Nó bao gồm từ các dự án với một Thạc sỹ, Tiến sỹ đến những dự án lớn hơn liên quan đến nhiều hơn một nhà nghiên cứu. Một số cam kết lớn hơn chú tâm vào một chương trình hoặc chủ đề có tiềm lực kinh tế lớn hơn.

  Ví dụ như Trung tâm Công nghệ Đại học SKF, nơi SKF đã xác định được đối tác hợp tác cụ thể cho những công nghệ cốt lõi cụ thể Trong đó bao gồm ma sát học (với Trường Imperial College), thép (Đại học Cambridge) và giám sát tình trạng (Đại học Luleå).

  Ở biên giới
  Các hệ thống sản xuất và sản phẩm đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, và tốc độ tạo ra kiến thức và thông tin khiến rất khó có thể bắt kịp những phát triển mới nhất. Friis cho biết các trường đại học làm việc “ở biên giới” các môn học của họ, và việc khai thác vào đây là một lợi ích to lớn dành cho các công ty công nghiệp.

  Tuy nhiên, thông tin hữu dụng cũng chảy theo hướng ngược lại. Trong khi được tiếp cận nghiên cứu cơ bản từ các trường đại học, ngành công nghiệp cũng có thể đưa ra phản hồi liên quan đến các nhu cầu hiện tại và trong tương lai của mình. Điều này giúp trường đại học/học viện xác định chính xác hơn mục tiêu nghiên cứu – và thiết kế những khóa học phù hợp hơn với nhu cầu của ngành công nghiệp bằng cách cung cấp sinh viên tốt nghiệp có kỹ năng cần thiết cho ngành công nghiệp hiện đại.

  Từ đây vấn đề thực tế về tuyển dụng được đưa ra. Một công ty công nghiệp lớn như SKF tuyển dụng rất nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật mỗi năm, và mối liên kết chặt chẽ với các trường đại học có thể giúp ‘khắc sâu’ SKF vào tâm trí của các sinh viên. “Khi đó họ biết được chúng tôi là ai – và rằng công ty chúng tôi sẽ là một nơi làm việc hấp dẫn,” Friis cho biết.

  Ý niệm về xây dựng thương hiệu – và danh tính – vượt xa hơn việc tuyển dụng trực tiếp vào đội ngũ SKF. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ thuật sẽ chỉ làm việc cho các công ty công nghiệp khác. Tuy nhiên, sự quen thuộc với SKF cũng như những sản phẩm ở đây sẽ giúp công ty khi những sinh viên này – với tư cách là kỹ sư làm việc toàn thời gian – nắm giữ vị trí có thể quyết định các bộ phận như vòng bi và phớt chặn.

  Cùng lúc đó, nhân viên của SKF có thể đảm nhận vai trò giáo sư thỉnh giảng – dành một phần thời gian để giảng dạy tại các trường đại học, và giám sát những sinh viên theo học Tiến sỹ và Thạc sỹ. SKF cũng có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển giáo dục bằng cách đưa khách mời đến giảng dạy, phân công công việc cho sinh viên theo tình huống hoặc tham gia vào các xưởng và hoạt động của hội sinh viên.

  Khuyến khích về ngành công nghiệp
  Nhiều chính phủ quan tâm đến việc phát triển mối liên kết giữa ngành công nghiệp và trường đại học, và Thụy Điển cũng không phải là ngoại lệ. Friis nói: “Chính phủ tài trợ các chương trình nghiên cứu tăng cường cho các trường đại học trong khi vẫn tập trung vào nhu cầu của ngành công nghiệp,”. “Việc đó cần được thực hiện trong những lĩnh vực thích hợp, vì vậy họ lựa chọn các dự án một cách kỹ lưỡng.”

  Ở một mức độ nào đó, chính phủ cung cấp kinh phí trực tiếp cho giáo dục và nghiên cứu cơ bản. Trên tất cả, hệ thống tài trợ sẽ thúc đẩy hợp tác công nghiệp – trong đó nghiên cứu được phát triển xa hơn, ví dụ như thông qua việc chỉnh sửa cho môi trường thực tế. Sự tài trợ này giúp khắc phục khoảng trống giữa nghiên cứu học thuật và đánh giá công nghiệp, và thường bao trùm Mức độ Sẵn sàng của Công nghệ 3-7. Tài trợ của chính phủ thường bao trùm cả các nguồn tài nguyên về học thuật, trong các công ty phải tự trang trải cho các phi phí của mình.

  Để ngành công nghiệp hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực này, một việc cực kỳ quan trọng là tham gia vào các hiệp hội và tổ chức thương mại nhằm nhấn mạnh vào những nhu cầu trong tương lai của ngành công nghiệp. Các tổ chức này cố gắng tác động đến những yếu tố như lĩnh vực nào được ưu tiên, và kinh phí tài trợ nghiên cứu sẽ được phân bổ như thế nào.

  Sự vận động hành lang này giúp đưa nhu cầu của các công ty vào nghị trình, và hỗ trợ quá trình xây dựng mạng lưới với các học giả, những đối tác nghiên cứu công nghiệp tiềm năng khác và cơ quan tài trợ. Đây là cách hiệu quả để xác định chính xác các lĩnh vực nghiên cứu liên quan, đối tác nghiên cứu học thuật cũng như công nghiệp tiềm năng và lời kêu gọi tài trợ phù hợp.

  Mạng lưới hợp tác
  Friis đã đề xuất thành công một dự án tới Vinnova (thuộc Bộ Doanh nghiệp Thụy Điển) xoay quanh chủ đề nóng hổi của ‘Ngành công nghiệp 4.0’ – tầm nhìn tương lai để liên kết tất cả các bộ phận của nhà máy hiện đại. Dự án kéo dài hai năm có tên là 5GEM (Sản xuất có Tích hợp 5G) với sự hợp tác giữa SKF, Đại học Chalmers và người khổng lồ trong lĩnh vực viễn thông Ericsson. Việc kết hợp chuyên môn về công nghệ không dây của Ericsson, kiến thức về hệ thống sản xuất của SKF và phương pháp tiếp cận khoa học của Chalmers có thể giúp đặt nền móng cho Industry 4.0.

  Friis nói: “Tại nhà máy được kết nối trong tương lai, Wi-Fi sẽ không làm theo những yêu cầu mới về độ tin cậy, thời gian chờ và khối lượng dữ liệu,”. “Hệ thống sẽ cần phải ‘bật’ mọi lúc.”

  Tiêu chuẩn 5G đang nổi lên – bao gồm những công nghệ như cơ sở hạ tầng, giải pháp đám mây và phân tích – có thể là một phần của giải pháp thực tế để ‘kích hoạt’ Ngành công nghiệp 4.0. “Cho tới nay, Ngành công nghiệp 4.0 đã được đề cập như một khái niệm – nhưng loại công nghệ này sẽ giúp biến nó thành hiện thực,” ông nói.

  Sự xuất hiện của 5G sẽ cho phép sử dụng những tần số cao hơn, lượng dữ liệu lớn có thể được truyền tải một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. “Độ tin cậy và bảo mật mang tính cốt yếu,” Friis cho biết. “Khả năng kết nối phải luôn được đảm bảo – nếu không quá trình sản xuất sẽ bị lỗi.”

  Cùng với nhau, các đối tác trong dự án sẽ phát triển một loạt ‘mẫu’ dựa trên 5G và sau đó thử nghiệm tại nhà máy của SKF. Những mẫu đó sẽ được đánh giá dựa trên bốn tiêu chí chính: hiệu quả sản xuất; tính linh hoạt trong sản xuất; khả năng truy nguyên; và tính bền vững. Nhóm hiện đã chuẩn bị đưa ra quyết định sẽ làm việc với những mẫu nào. Dự án sẽ cho thấy khả năng kết nối có thể nâng cao hiệu suất của hệ thống sản xuất như thế nào.

  Mục đích của dự án là sử dụng khả năng kết nối đã được nâng cao và phân tích để cấp quyền truy cập vào dữ liệu chính xác – đúng thời gian và địa điểm cần thiết. Việc điều chỉnh theo nhu cầu của con người (hoặc máy) sẽ cho phép đưa ra quyết định – thủ công hoặc tự động – tạo nên giá trị trong hệ thống sản xuất.

  Mở ra Ngành công nghiệp 4.0
  Dữ liệu được liên kết với nhau hiện đang đóng vai trò quan trọng trong ngành kinh tế, chẳng hạn như trong hệ thống bảo trì dự đoán. Nếu xây dựng thành công, Ngành công nghiệp 4.0 sẽ đưa điều này tới một cấp độ hoàn toàn mới.
  Johan Stahre, Giáo sư về Hệ thống Sản xuất tại Đại học Chalmers – kiêm Quản lý Dự án 5GEM – cho biết: “Tầm nhìn của dự án là tạo ra hệ thống sản xuất đẳng cấp thế giới cho thấy sự tăng cường về hiệu suất – thông qua việc cải thiện hiệu quả, nâng cao tính linh hoạt và khả năng truy xuất. Một phần quan trọng của dự án là đảm bảo những công nghệ này có thể dễ dàng chuyển giao sang các ngành công nghiệp sản xuất khác.”

  Và ông cảnh báo rằng lần này ngành công nghiệp cần thực hiện chính xác – vì khái niệm kết nối liên thông phổ dụng đã từng được thử nghiệm trước đây. Ống nói: “Quay trở lại những năm 1990, chúng ta đã có cái gọi là Sản xuất có Tích hợp Máy tính để cố gắng kết nối mọi thứ lại với nhau,”. “Tuy nhiên quá trình xây dựng khả năng tương hợp đã không thành công và chúng ta có những ‘hòn đảo tự động hóa’. Phải mất thêm 20 năm nữa chúng ta mới tiến xa được như ngày nay.”

  Ngành công nghiệp 4.0 vẫn phải đối mặt với một số trở ngại – nổi bật là quá trình tiêu chuẩn hóa và khả năng tương hợp – nhưng những dự án như 5GEM có thể góp phần đưa nó lại gần hơn tới thực tế.

  Aktiebolaget SKF
  (ấn phẩm)

  Để có thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
  Quan Hệ Báo Chí: Nia Kihlström, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các sản phẩm vòng bi, phớt chặn dầu, cơ điện tử, hệ thống bôi trơn và các dịch vụ bao gồm hỗ trợ kỹ thuật, các dịch vụ bảo trì và kiểm tra độ tin cậy của thiết bị, tư vấn kỹ thuật và đào tạo. SKF có mặt tại hơn 130 quốc gia và có khoảng 17.000 địa điểm nhà phân phối trên khắp thế giới. Doanh số hàng năm của năm 2015 là 75.997 triệu SEK và số nhân viên là 46.635 người. www.skf.com

  ® SKF là thương hiệu đã được đăng ký của Tập Đoàn SKF.

 • Hình ảnh

Tải về bộ ấn phẩm

Bộ ấn phẩm (29.2 MB)

SKF logo