Hệ thống giảm xóc

Dựa trên nhiều năm kinh nghiệm với tư cách là nhà cung cấp hệ thống giảm xóc các thành phần cho các OEM trên khắp thế giới, SKF đã phát triển một loạt bộ công cụ hệ thống giảm xóc trên thị trường kéo theo chứa tất cả các thành phần cần thiết để sửa chữa toàn bộ.
SKF logo