Bộ công cụ cần treo

Bộ công cụ treo phía sau của SKF có cần treo được thiết kế để mang lại:
  • xử lý trục sau tốt hơn
  • sự ổn định ở các lần quay cao hơn
  • giảm khoảng cách phanh.
SKF logo