Các công cụ bàn kẹp đường truyền lực

Thiếu công cụ phù hợp?

VKN 400
VKN 401
Các kẹp bánh xe của SKF giờ đây dễ dàng hơn để lắp đặt và siết chặt nhờ các công cụ bàn kẹp của SKF.
  • VKN 400 cho các bàn kẹp thông thường
  • VKN 401 cho các vòng móc
SKF logo