Công cụ mở rộng đường truyền lực

Thiếu công cụ phù hợp?

Công cụ mở rộng của SKF (VKN 402) đã được thiết kế cụ thể cho việc lắp đặt đáng tin cậy các kẹp bánh xe thông thường mà không cần tháo Mối Nối CV ra khỏi trục, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí. Công cụ khí nén của chúng tôi được đánh dấu CE và có thể sử dụng khi được tháo ra khỏi lỗ khí nén trong khi lắp đặt. Nhẹ hơn công cụ của các đối thủ cạnh tranh, công cụ của chúng tôi phù hợp với các kẹp bánh xe có đường kính ngoài của Mối Nối CV tối đa là 115 mm.
SKF logo