Dầu mỡ

Dầu mỡ VKG 1 của SKF là một loại dầu nhờn phức hợp lithi từ dầu khoáng chất lượng cao. Dầu mỡ được tối ưu hóa cho một loạt các ứng dụng của ô tô công suất cao và hoạt động trong phạm vi nhiệt độ rộng.
SKF logo