Công cụ dây đai co giãn

Với những công cụ phù hợp, bạn có thể có được hiệu suất tốt nhất từ sản phẩm SKF của mình. Bằng cách khóa vào puli, công cụ lắp dây đai co giãn của SKF - VKN 300 - giúp "kéo giãn dây đai để lắp" dễ dàng hơn nhiều – và do đó, việc sửa chữa dễ dàng hơn và nhanh hơn!
Công cụ này bao gồm hầu hết các ứng dụng xe hơi được trang bị dây đai co giãn. không cần mua công cụ mọi lúc nhờ vào công cụ có thể dùng lại duy nhất của chúng tôi – đó là điều duy nhất quý vị sẽ cần.
SKF logo