Bộ công cụ vòng bi bánh xe

Không phải tất cả vòng bi bánh xe được chế tạo theo cùng tiêu chuẩn như một vòng bi bánh xe của SKF.

Thiết bị trục bánh xe hỏng trước hạn có thể dẫn đến mất kiểm soát lái xe đột ngột hoặc thậm chí làm mất bánh xe và có thể làm hỏng hệ thống ABS, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của người lái xe.

Để lái xe an toàn và thuận lợi, luôn sử dụng vòng bi bánh xe của SKF cho xe của quý vị.
SKF logo