Vòng bi bánh xe thế hệ thứ hai

Kết hợp thiết bị vòng bi hai hàng với mặt bích lắp ráp bên trong, vòng bi bánh xe thế hệ thứ 2 thay thế chức năng của một thiết bị vòng bi riêng biệt. Bịt kín trong suốt tuổi thọ sử dụng bằng mặt lăn cứng cảm ứng, vòng bi bánh xe thế hệ thứ hai được sử dụng với bánh xe trước hoặc sau không truyền động.
SKF logo