Mối Nối CV Đã Photphat Hóa

Mối Nối CV có vị trí rất dễ bị tiếp xúc, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi nước và chất bẩn mà có thể dẫn đến gỉ và ăn mòn trên bề mặt các Mối Nối CV.
Các Mối Nối CV bị ăn mòn và gỉ sẽ dẫn đến việc lắp đặt kém kẹp bánh xe và có thể khiến các chất bên ngoài đi vào trong kẹp bánh xe – vì thế vào trong Mối Nối CV. Mối Nối CV bị ăn mòn cũng có thể dẫn đến vòng ABS bị hư hỏng.

Hầu hết các Mối Nối CV của SKF đều đã photphat hóa. Photphat hóa là một quá trình xử lý kẽm tạo chỗ để tránh gỉ. Quá trình xử lý tạo ra màu xám đậm ở các Mối Nối CV và đảm bảo tuổi thọ của sản phẩm lâu hơn, ngay cả trong môi trường bị ô nhiễm nhất.
SKF logo