Bộ giảm xóc trục khuỷu

Tránh rắc rối cho khách hàng của quý vị: thay bộ giảm xóc trục khuỷu đúng lúc!

Dao động động cơ quá mức làm hỏng và làm giảm tuổi thọ phục vụ của động cơ…đây là nơi mà công việc của bộ giảm xóc trục khuỷu bắt đầu! Chức năng của chúng là để giảm các dao động xoắn của trục khuỷu bằng cách lọc các dao động tần suất thấp tạo ra (cụ thể là bằng các động cơ diesel), cho phép hệ thống phụ trợ có tuổi thọ lâu hơn.
  • Tránh việc hỏng các hệ thống phụ trợ hoặc định thời trước hạn bằng cách thay bộ giảm xóc trục khuỷu.
  • Tuân theo các đặc điểm kỹ thuật của OE, tất cả các bộ giảm xóc trục khuỷu của SKF đều có lớp cao su để lọc dao động động cơ.
  • Có sẵn hơn 80 bộ công cụ.
SKF logo