Puli bộ dao điện dạng líp

Quý vị sẽ nhận mọi thứ mà quý vị cần với puli bộ dao điện dạng líp của SKF.

Tiếng ồn khủng khiếp là gì? Nó có thể là lỗi của puli bộ dao điện dạng líp (FAP). Cho dù kích cỡ của mình, FAP vẫn đóng vai trò quan trọng đối với động cơ của quý vị. Nó hấp thu mômen xoắn gây hư hại tiềm ẩn cũng như việc giảm tiếng ồn và rung dây đai – đó là lý do tại sao quý vị nên luôn luôn lắp một bộ phận thay thế chất lượng cao.

SKF cung cấp cho quý vị 3 công nghệ:
  • puli bộ dao điện chạy vượt quá (OAP)
  • các bộ phận tách rời bộ dao điện chạy vượt quá (OAD)
  • puli tách rời bộ dao điện bằng cao su
  • Tất cả puli bộ dao điện dạng líp của SKF đều là bộ phận đạt chất lượng OE
  • Có sẵn hơn 100 bộ công cụ.
SKF logo