Bộ dây đai đồng bộ có phớt chặn dầu động cơ

Đối với các phương tiện tốc độ cao hoặc hoạt động liên tục, nên thay thế phớt chặn dầu động cơ khi lắp đặt dây đai đồng bộ mới. Nếu phớt chặn dầu cũ đã bắt đầu rò rỉ, khách hàng sẽ còn phải chịu chi phí công lắp đặt một lần nữa. Nếu dầu đã bị rò rỉ phía trên dây đai, có thể phải thay thế dây đai mới khác . 
Bộ dây đai đồng bộ của SKF cùng với phớt chặn dầu động cơ phòng ngừa các vấn đề này một cách dễ dàng. Bộ phụ tùng bao gồm những thứ cần thiết để hoàn tất công việc, kể cả các bộ phận chất lượng cao đạt hặc vượt qua tiêu chuẩn kỹ thuật OE, chẳng hạn như các phớt chặn dầu PTFE khi áp dụng. Chúng cũng được cung cấp trong phạm vi bao gồm hầu hết các model phổ thông nhất, kể cả 90 bộ phụ tùng cho số lượng xe hơi tại Châu Á.
SKF logo