Bộ dây đai đồng bộ với máy bơm nước

Một mũi tên trúng hai mục tiêu !

Khách hàng vui vẻ là khách hàng trung thành. Thay thế cả dây đai đồng bộ và máy bơm nước để:
  • ngăn ngừa các hỏng hóc cơ khí 
  • tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho khách hàng của quý vị.
Những Lợi ích của chào giá từ SKF:
  • có sẵn hơn 200 bộ
  • mức độ bao phủ hơn 70% số lượng xe hơi tại Châu Âu
  • tất cả các bộ phận đều đạt chấtt lượng OE.
SKF logo