Chương trình SKF Pole Position Plus

SKF vui mừng giới thiệu SKF Pole Position Plus, chương trình gara của nó, là một mở rộng của khái niệm thành công SKF Pole Position Plus.

SKF Pole Position Plus là gói hỗ trợ toàn diện cung cấp cho quý vị 4 lợi ích kinh doanh cần thiết:

  • Thông tin
Hơn 100 hướng dẫn lắp đặt cụ thể khác nhau bao gồm tất cả bộ công cụ dây đai định thời nhanh (kể cả bộ công cụ dây đai định thời có máy bơm nước và bộ công cụ dây đai định thời có phớt chặn dầu động cơ), danh mục DVD và trực tuyến, cập nhật phạm vi sản phẩm, trang web chuyên dụng...

  • Giáo dục
Khóa học đào tạo, bảng tin SKF Pole Position, công cụ và video lắp đặt, ghé thăm nhà máy theo chiều sâu

  • Hỗ trợ tại gara
Chiến lược marketing, áp phích CATA của tờ rơi, thẻ từ mã hóa, áp phích...

  • Xây dựng thương hiệu
Biển hiệu tùy chỉnh, hành hóa duy nhất của SKF, bảo hộ lao động và công cụ, màn hình PoS...

Tìm hiểu thêm ở trang sau và hãy để SKF Pole Position Plus giúp quý vị - chủ sở hữu gara – tăng cường hoạt động kinh doanh của quý vị và cung cấp cho khác hàng của quý vị dịch vụ tốt nhất!
SKF logo