Xe tải

SKF là nhà cung cấp OEM cho các nhà sản xuất xe tải và xe moóc hàng đầu thế giới. Chúng tôi cũng có những gì cần thiết để hỗ trợ toàn bộ vòng đời xe tải. Thực tế, chất lượng, độ tin cậy và chuyên môn về OE là trọng tâm của mọi giải pháp thị trường kéo theo của SKF cho xe tải và xe moóc.
SKF logo