Dầu mỡ

Dầu mỡ VKG 1 của SKF là một loại dầu nhờn phức hợp lithi từ dầu khoáng chất lượng cao. Kết quả của nhiều thập kỷ chuyên môn về bôi trơn của SKF, dầu mỡ VKG 1 đã được tối ưu cho một loạt các ứng dụng xe tải trong phạm vi nhiệt độ lớn.
SKF logo