Công cụ và chất bôi trơn

Thậm chí vòng bi và phớt chặn dầu bít kín tốt nhất thế giới đều có thể hư hỏng do dùng các công cụ lắp ráp và tháo rời không phù hợp hay các chất bôi trơn có hiệu suất kém.

Thông qua nghiên cứu mở rộng, SKF đã và đang tìm hiểu cách xử lý chính xác quan trọng của một vòng bi như thế nào để có hiệu suất lâu dài. Trên thực tế, trong khi chất lượng của vòng bi là quan trọng thì các nhân tố khác chẳng hạn như kỹ thuật lắp đặt, chất bôi trơn và bảo trì tất cả đều có ảnh hưởng lớn lên tuổi thọ phục vụ của vòng bi.

Với các công cụ và công nghệ phù hợp, quý vị có thể tận dụng tối đa các sản phẩm của SKF và có được lợi ích tốt nhất từ đoàn xe của quý vị.
SKF logo