Đầu trục bánh xe

Nhiều chuyên gia coi là các giải pháp đầu trục bánh xe tin cậy nhất trên thế giới, các thành phần đầu trục bánh xe hạng nặng của SKF đã ghi hơn hàng tỷ dặm đi trên đường. Là một nhà cung cấp OE cho nhiều nhà sản xuất xe tải hàng đầu, SKF cung cấp phạm vi đầy đủ các giải pháp đầu trục bánh xe. Chất lượng cao nhất quán, đi kèm với hỗ trợ kỹ thuật kịp thời, cho phép các đoàn xe giảm bớt chi phí bảo trì và tăng thời gian vận hành phương tiện.
SKF logo