Phớt chắn dầu

Vòng bi chỉ tốt như phớt chắn dầu bảo vệ nó. SKF đã tự mình sản xuất phớt chắn dầu từ năm 1878 và ngày nay cung cấp phạm vi đầy đủ các phớt chắn dầu bánh xe được thiết kế bằng các vật liệu đàn hồi mới nhất và thiết kế mặt bích để giữ lại dầu mỡ bên trong và các chất gây nhiễm bẩn bên ngoài.

CẢNH BÁO: Không bao giờ sử dụng lại phớt chặn dầu mà đã tháo ra khỏi trục.
Luôn luôn sử dụng phớt chặn dầu mới để thay thế.
SKF logo