Tư Vấn Kinh Doanh của SKF

Phát huy hết tiềm năng mà thị trường của quý vị có

Dịch vụ Tư Vấn Kinh Doanh của SKF giúp các nhà sản xuất công nghiệp trong mọi ngành lớn, trên khắp thế giới tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đáp ứng những thách thức trong kinh doanh và đối mặt với nhu cầu gia tăng về hiệu quả. Về căn bản chúng tôi có thể giúp tận dụng hết mức thị trường của quý vị và tối đa hóa khả năng sinh lợi của quý vị.

Năng lực ngành công nghiệp được áp dụng

Chúng tôi biết rằng có thể đạt được vai trò dẫn đầu thị trường nhờ sự kết hợp đúng cách các cơ cấu kinh doanh cạnh tranh và vị thế cân bằng của các bên liên quan. Nhờ làm việc chặt chẽ cùng với khách hàng của mình chúng tôi có thể tạo ra các giá trị đặc biệt dựa trên kinh nghiệm sâu rộng trong ngành công nghiệp, sự có mặt trên thị trường và mối quan hệ khách hàng toàn cầu của mình. Các chuyên gia cố vấn của chúng tôi giàu kiến thức và kinh nghiệm làm việc trong tất cả các ngành nghề chính, như:
  • năng lượng và tiện ích
  • giao thông vận tải
  • ngành công nghiệp chế biến
  • sản xuất linh kiện
  • y tế và chăm sóc sức khỏe
  • ô tô.

Hỗ trợ quý vị suốt chặng đường

Triết lý của chúng tôi là kết hợp việc phát triển và thực hiện trong tất cả công việc của mình. Kết quả là giá trị gia tăng cho việc kinh doanh của quý vị. Đội ngũ tay nghề cao và tận tụy của chúng tôi có thể giúp quý vị đáp ứng cả các thách thức về chiến lược và hoạt động, như:
  • xây dựng chiến lược rõ ràng, đưa chúng vào hoạt động và theo dõi kết quả.
  • xây dựng và thực hiện các cơ cấu kinh doanh mới hoặc được cải tiến có sự hỗ trợ quyết định có thể định lượng cùng với nghiên cứu thị trường có khả năng mang lại cái nhìn sâu sắc về việc cải thiện kinh doanh.
  • tận dụng tối đa các cơ cấu, quy trình và hệ thống tổ chức của quý vị.

Thông tin dịch vụ

Xin lưu ý rằng các liên kết dưới đây để truy cập thông tin chỉ có bằng tiếng Anh.
SKF logo