Ndihma e hyrjes

Portali skf.com mbështet shfletuesit e mëposhtëm:
  • Internet Explorer: 6.0 dhe version më të lartë
  • Firefox 2.0 dhe version më të lartë
Portali hapet me lehtësi edhe në Opera, Safari dhe Chrome. Kjo do të thotë se megjithëse pjesa më e madhe e faqes së internetit do të afishohet saktë në këta shfletues, ndonjëherë mund të hasni disa problem. Duhet të përdoren versionet e mëposhtme:
  • Safari: 3 (versioni 525.xxx) dhe më i lartë
  • Opera: 9.5 dhe version më të lartë
  • Chrome: 1.0 dhe version më të lartë
Nëse keni ende pyetje rreth faqes skf.com, ju lutemi kontaktoni internetsupport@skf.com.

Nëse ju duhet ta përditësoni shfletuesin, mund të përdorni një nga lidhjet e mëposhtme:
Internet Explorer:
Firefox
SKF logo