Kushtet e përgjithshme

Kushtet e përgjithshme të shitjeve

SKF Group zbaton kushte të përgjithshme të shitjeve që synojnë të thjeshtojnë negociatat dhe të racionalizojnë trajtimin e kontratave dhe marrëdhënieve kontraktuale.

Për secilin shtet të SKF Group zbatohet dhe disponohet një version i shtetit përkatës.

Për tregti ndërkombëtare brenda Evropës, SKF Group rekomandon zbatimin e Kushteve të Përgjithshme të Orgalime-s për Furnizim (S2012) dhe për Furnizim dhe Ngritje (SE01). Referojuni: www.orgalime.org.

General Conditions for Technical Assistance and Advice

Any technical assistance or advice provided by the SKF Group, either written or oral, are subject to SKF's General Conditions for Technical Assistance and Advice which can be viewed by clicking the link below.
SKF logo