Lajmet RSS

RSS do të thotë "Really Simple Syndication". Është një mënyrë për të shpërndarë me lehtësi një listë kryeartikujsh, njoftime te përditësuara dhe ndonjëherë përmbajtje për një numër të gjerë personash. Përdoret nga programet kompjuterike që organizojnë kryeartikujt dhe njoftimet për lexim më të lehtë.

Kontrolli i faqeve të internetit mund t'ju hajë kohë dhe t'ju lodhë

Shumë persona interesohen për faqe të ndryshme interneti, përmbajtja e të cilave, si p.sh. lajmet dhe ngjarjet, ndryshon pa u parashikuar. Kontrolli i përsëritur i secilës faqe interneti për të parë nëse ka përmbajtje të reja mund t'ju hajë shumë kohë.

Si të regjistroheni për lajmet RSS

Në kolonën e djathtë të kësaj faqeje do të gjeni shumë mundësi për t'u regjistruar për lajmet RSS.
SKF logo