Pronësia e faqes

Kjo faqe interneti zotërohet dhe publikohet nga:

Selia qendrore e SKF Group
SE-415 15 Göteborg
Suedi
Telefon: +46 31 337 10 00
Faks: +46 31 337 17 22

E-mail: skfweb@skf.com
SKF logo