Vegla portative elektrike

Jetë më të gjatë shërbimi, motorë më të vegjël, pa rilubrifikim, dridhje të ulëta, kursim të energjisë, peshë të ulët dhe gjenerim të ulët nxehtësie - gjejini përgjigjet në gamën e plotë të kushinetave të SKF-së.

Materiale të posaçme, trajtim i posaçëm me nxehtësi, një gamë permistopash të posaçëm dhe teoria jetësore e SKF-së e cila orienton drejt jetës së pafundme për kushinetat, janë veglat kryesore për optimizimin e aplikimeve tuaja.

Kushinetat e SKF-së për vegla elektrike ofrohen gjithashtu për kërkesa të posaçme: kushineta me sfera qeramike për shpejtësi më të lartë si dhe produkte të lëvizjes lineare - ne kemi përshtatur burimet tona sipas nevojave tuaja, në mënyrë që objektivat tuaja të jenë dhe objektivat tona.

Për t'ju ndihmuar të zhvilloni produktet të reja më shpejt, kemi futur në punë inxhinierinë simultane për t'ju mundësuar hyrje të menjëhershme dhe të hapur në ekspertizën tonë mbi proceset, zhvillimin e produkteve dhe aplikimet në industrinë e veglave elektrike.

Çdo aplikim ka kërkesat e veta

Shtypni këtu për të parë më në hollësi zgjidhjet që mund të plotësojnë kërkesat specifike të aplikimit tuaj. Kini parasysh se ky informacion ofrohet për momentin vetëm në anglisht.
SKF logo