Elektromotorët

SKF-ja i kupton kërkesat tuaja për zhurmë të ulët, punë të qetë, jetëgjatësi, cilësi të lartë, kursim të energjisë, më pak fërkim dhe kursim të hapësirës.
Kushinetat e SKF-së
janë në thelbin e çdo përgjigjeje. Ofrimi i produkteve të SKF-së në mbarë botën mbështetet nga një shërbim i plotë konsulence teknike. Me përkushtimin e saj ndaj cilësisë maksimale të produkteve dhe të performancës, SKF-ja vë ekspertizën e saj të përftuar gjatë viteve të kërkimit si dhe përkushtimin ndaj çdo sektori të industrisë, nga ai i automjeteve deri në të aviacionit, nga industria e rëndë deri te mallrat e konsumit.
Ky përkushtim duket në të gjitha fazat e ciklit prodhues. Nga zhvillimi i modeleve të reja deri te shërbimi pas shitjes, SKF-ja ofron cilësinë më të lartë të ekspertizës, cilësisë së prodhimit dhe shërbimit të klientit - nga koncepti në shfrytëzim.

Çdo aplikim ka kërkesat e veta

Shtypni këtu për të parë më në hollësi zgjidhjet që mund të plotësojnë kërkesat specifike të aplikimit tuaj. Kini parasysh se ky informacion ofrohet për momentin vetëm në anglisht.
SKF logo