Industria ushqimore dhe e pijeve

Me veglat e duhura, përfitoni efikasitetin maksimal nga produktet tuaja SKF.

Teknologjia e kushinetave SKF
Teknologjia e saktë është e rëndësishme në industrinë e ushqimore me kushtet si: 

Temperaturat ekstreme dhe mjediset me lagështi, me prirje për ndotje. 
Larjet e shpeshta që degradojnë pajisjet dhe shkaktojnë rrjedhje të vajrave. 
Detyra të përsëritura dhe mjedise të rrezikshme pune. 

Për përpunuesit e ushqimit dhe të pijeve, këto kushte pune mund të shkaktojnë probleme jo të vogla në kohën aktive të punës së makinerive dhe në produktivitetin e impiantit.
Kjo është një sfidë mirëmbajtja e pajisjeve për industrinë ushqimore konkurrojnë në mënyrë efikase, ndërsa kanë të bëjnë me këto kushte, si dhe duke qëndruar në përputhje me shëndetin, sigurinë dhe rregulloret mjedisore

SKF-ja mund t'ju ndihmojë

Duke kombinuar ekspertizën në kushineta, permistopa, lubrifikantë, mekatronikë dhe shërbime me dhjetëvjeçarë përvoje zbatimi në industrinë ushqimore dhe të pijeve, SKF-ja ofron një gamë të gjerë menaxhimi mirëmbajtjeje dhe zgjidhjesh optimizimi. 
Nga përgatitja, ngrohja dhe ftohja deri në paketimin pas prodhimit, zgjidhjet e SKF-së mund të ndihmojnë impiantet në:

Rritje të produktivitetit dhe të mundësive të fitimit
Reduktim të ndikimit mbi mjedisin  
Ulje të kostove dhe të konsumit të energjisë
Reduktim të ndërprerjeve të paparashikuara të punës
Rrisin intervalet e shërbimit të pajisjeve
Reduktim të rreziqeve të sigurisë së punëtorëve

Broshura e kapaciteteve për industrinë ushqimore dhe të pijeve

Çdo aplikim ka kërkesat e veta

Shtypni këtu për të parë më në hollësi zgjidhjet që mund të plotësojnë kërkesat specifike të aplikimit tuaj. Kini parasysh se ky informacion ofrohet për momentin vetëm në anglisht.
SKF logo