Menaxhimi i materialeve

Lëvizni më shumë për më pak

Konvejerët
Vinçat në port
Eskalatorët për zbritjen e njerëzve
Në fushën e menaxhimit të materialeve, e gjithë çështja është të lëvizen sasi të mëdha mallrash me efikasitet dhe fitueshmëri. Por çështje është gjithashtu dhe lëvizja e njerëzve në mjedise urbane. Për të ndihmuar me arritjen e këtyre objektivave për prodhuesit dhe operatorët, SKF-ja ofron një gamë të zgjeruar produktesh dhe shërbimesh për:
  • Konvejerët e ngarkesës së rëndë dhe mesatare
  • Aplikimet me vinç
  • Ashensorë dhe eskalatorë
Duke u ngritur mbi përvojën dhe njohuritë e gjera të aplikimit në këto industri, SKF-ja mund të ndihmojë t'i përdorni pajisjet sa më me efikasitet që të jetë e mundur. Zgjidhjet e SKF-së nisin nga kushinetat, permistopat dhe sistemet e lubrifikimit deri te shërbimet e menaxhimit të aseteve - të gjitha këto të zhvilluara për t'ju ndihmuar në qëndrueshmëri dhe produktivitet.

Çdo aplikim ka kërkesat e veta

Shtypni këtu për të parë më në hollësi zgjidhjet që mund të plotësojnë kërkesat specifike të aplikimit tuaj. Kini parasysh se ky informacion ofrohet për momentin vetëm në anglisht.
SKF logo