Nafta dhe gazi

Sfidat në fazat e nxjerrjes, transportit e përpunimit

nafta dhe gazi
Kërkesa globale për naftë dhe gaz natyror pritet të rritet me 30% në 20 vitet e ardhshme. Gara ka nisur për gjetje të burimeve të reja në fazën e nxjerrjes dhe për të përmirësuar efikasitetin në fazat e transportit dhe të përpunimit, pavarësisht tregut të vështirë, kushteve dhe rregullave të punës .


SKF-ja mund t'ju ndihmojë

Nëse jeni të fokusuar në eksplorim-prodhim, transport-magazinim ose përpunim-rafinim, SKF-ja ka mjetet dhe teknologjitë për t'ju ndihmuar të jeni konkurrues.

Duke kombinuar ekspertizën në kushineta, permistopa, lubrifikim dhe shërbime për 25+ vjet përvoje industriale, SKF-ja ka një sërë zgjidhjesh të integruara që: 
  • Rrisni prodhimin
  • Reduktoni nevojën për mirëmbajtje
  • Zgjasin jetëgjatësinë e shërbimit
  • Ulin konsumin e energjisë 
  • Kosto më të ulëta

Çdo aplikim ka kërkesat e veta

Shtypni këtu për të parë më në hollësi zgjidhjet që mund të plotësojnë kërkesat specifike të aplikimit tuaj. Kini parasysh se ky informacion ofrohet për momentin vetëm në anglisht.
SKF logo