Kamionët, rimorkiot dhe autobusët

Dëshironi ta rrisni besueshmërinë, qëndrueshmërinë dhe fitimin? Mocot e rrotave të SKF-së ofrojnë 1 000 000 km dhe jetëgjatësi më të lartë.

Me kostot në rritje të karburantit, tarifave rrugore dhe drejtuesve dhe teknikëve të aftë, pronarët e flotave të automjeteve e dinë që mënyra për të pasur ende fitime, ata duhet të kërkojnë për efikasitet në çdo fushë të punës së tyre. Nevoja e administratorëve të flotave për të rritur kohën e flotës në punë dhe për të ulur koston totale të punës (TCO) paraqet sfida dhe mundësi për prodhuesit e kamionëve, trajlerëve dhe autobusëve. Duke ndihmuar pronarët dhe administratorët në trajtimin e problemeve të rëndësishme, si qëndrueshmëria, efikasiteti dhe siguria, prodhuesit mund të marrin drejtimin e tregut dhe të fitojnë besnikërinë e klientëve e cila shpërblehet në vijim. Kuptohet se flotat do të favorizojnë prodhuesit që i ndihmojnë të arrijnë afatet e tyre të shkurtra, të reduktojnë kostot e mirëmbajtjes dhe të shmangin defektet e paplanifikuara që rezultojnë në humbjen e fitimeve dhe ndonjëherë në humbjen e klientëve. Aftësia për të tërhequr burime partnerësh të besuar teknikë do të rritet akoma më shumë në rëndësi ndërkohë që prodhuesit dhe furnizuesit e shkallës së parë trajtojnë sfidat e vështira të industrisë konkurruese.

SKF-ja mund t'ju ndihmojë

Falë dekadave të bashkëpunimit të ngushtë me prodhuesit kryesorë të kamionëve dhe trajlerëve dhe me furnizuesit e tyre, SKF-ja i kupton çështjet që drejtojnë biznesin tuaj. Ky kuptim forcohet nga përvoja e besimit në një flotë që drejtohet në mënyrë globale, që është kolona mbështetëse e shërbimeve logjistike të SKF-së. Që prej lindjes së industrisë së kamionëve, kushinetat e SKF-së kanë caktuar standardin e artë të performancës së motorëve, kutive të shpejtësive, grupeve të transmetimit të fuqisë dhe skajeve të rrotave. Ne kemi drejtuar zhvillimet në shumë zbulime të sektorëve industrialë, nga mocot e njësuara të kamionëve, në sistemet e avancuara të permistopave që kanë ripërcaktuar pritshmëritë për jetëgjatësinë e komponentëve. SKF-ja mund të afrojë sistemet me dizajnin që t'ju mbajë në pararojë të teknologjive në zhvillim.

Çdo aplikim ka kërkesat e veta

Shtypni këtu për të parë më në hollësi zgjidhjet që mund të plotësojnë kërkesat specifike të aplikimit tuaj. Kini parasysh se ky informacion ofrohet për momentin vetëm në anglisht.
SKF logo