Energjia e erës

Përforcimi i performancës dhe i fitueshmërisë në turbina

Parku i erës
SKF-ja po projekton dhe zhvillon kushineta, permistopa sisteme monitorimi të gjendjes dhe sisteme lubrifikimi që mundësojnë prodhim më efikas energjie nga era.

Duke punuar së bashku me prodhuesit origjinalë të pajisjeve dhe operatorët e parqeve eolike, inxhinierët e SKF-së ofrojnë zgjidhje të dedikuara që mund të optimizojnë qëndrueshmërinë dhe performancën e projekteve të reja dhe ekzistuese të turbinave të erës.
Përfitimet nga zgjidhjet e SKF-së
Zgjidhja e dedikuar e turbinës së erës e SKF-së mund të ndihmojë dhe prodhuesit e turbinave dhe pronarët e parqeve eolike të:
  • Rrisin prodhimin e energjisë
  • Rrisin performancën dhe qëndrueshmërinë e turbinave
  • Ulin kostot operative dhe të mirëmbajtjes
  • Reduktojnë konsumin e lubrifikantëve
  • Minimizojnë ndikimin mbi mjedisin
  • Reduktojnë humbjet në energji
  • Pakësojnë kërkesat për garanci
  • Të reduktojnë kohën e daljes në treg
  • Personalizojnë zgjidhje
  • Prodhojnë globalisht

Çdo aplikim ka kërkesat e veta

Shtypni këtu për të parë më në hollësi zgjidhjet që mund të plotësojnë kërkesat specifike të aplikimit tuaj. Kini parasysh se ky informacion ofrohet për momentin vetëm në anglisht.
SKF logo