Kushinetat, njësitë dhe foletë

SKF-ja filloi me një kushinetë dhe akoma sot është një lider botëror në dizenjim dhe prodhim të kushinetave me rrula dhe rrëshkitëse. Këtu ju mund të gjeni të gjitha asortimentet tona, përfshirë një gamë të gjerë kushinetash dhe fole kushinetash. 


Ju mund të gjeni produktin që kërkoni me anë të:
  • Kodit të produktit ose dimensioneve: Plotëso në Kërkim Produkti në të djathtë
  • Tipi: Përdor lidhjen për Tabelat e Produkteve në të majtë

Kushinetat

SKF-ja prodhon thuajse çdo lloj kushinete me sfera dhe rrula. Shumë prej tyre disponohen në më shumë se një prej katër kategorive të performancës së SKF-së:
Standarde të SKF-së
Kushinetat standarde të SKF-së janë të mirënjohura për cilësinë e tyre superiore dhe jetëgjatësinë e punës. Por, disa aplikime duhet të përballojnë ngarkesa më të rënda me uljen e fërkimit, nxehtësisë dhe konsumimit në kushineta. Për këto aplikacione zgjedhja më e rekomanduar janë kushinetat SKF Explorer.
SKF Explorer
Kushinetat në kategorinë e performancës SKF Explorer kanë dëshmuar se punojnë më të ftohta, më shtruar dhe më gjatë se kushinetat e tjera. Kushinetat SKF Explorer, të cilat u zhvilluan për aplikime më të ngarkuara, janë prodhuar nga hekur tejet i pastër, homogjen që i është nënshtruar një trajtimi të veçantë me nxehtësi. Trajtimi i veçantë me nxehtësi ofron një balancë optimale midis ashpërsisë dhe fortësisë. Gjeometria e brendshme dhe separatorët janë optimizuar për të reduktuar fërkimin dhe konsumimin. Llustrimi sipërfaqësor i të gjitha sipërfaqeve të kontaktit nxit krijimin e një membrane hidrodinamike.
Efiçenca e energjisë e SKF-së
Duke qenë se nevoja për kursimin e energjisë po rritet dita-ditës, teknologjia që mundëson edhe kursimet më të ulëta në konsumin e energjisë përbën tanimë një lajm të rëndësishëm.
Duke u ngritur mbi 100 vite njohurish inxhinierike dhe ekspertize unike në fushën e tribologjisë dhe të shkencave përkatëse, SKF-ja ka krijuar kategorinë e performancës Efiçenca e energjisë (E2).
Ndërsa kushinetat e SKF-së kanë vijuar të evoluojnë drejt efikasitetit dhe qëndrueshmërisë më të lartë, kjo kategori e re performance përfaqëson një risi të rëndësishme. Kushinetat SKF E2 reduktojnë humbjet në fërkimin e kushinetës me 30% ose më shumë nëse krahasohen me kushinetat standarde të SKF-së të të njëjtës madhësi. Kjo do të thotë se në krahasim me kushinetat e prodhuesve të tjerë, ky reduktim mund të jetë edhe më i thellë.
Super-precizioni i SKF-së
Për të përballuar sfidat e gjithnjë e në rritje për performancë nga aplikimet e përpikërisë, SKF-ja ka një linjë të plotë kushinetash super-precize. Këto kushineta kanë