Veglat e mbërthimit të transmisionit

Ju mungojnë veglat e duhura?

VKN 400
VKN 401
Gominat SKF tani mund të vendosen dhe të shtrëngohen më lehtë falë veglave të mbërthimit SKF.
  • VKN 400 për fasheta universale
  • VKN 401 për fasheta me veshë
SKF logo